Skip to main content

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Welcome to lucky nine grillz

FAQ

Hvordan bestiller jeg?
Du kan bestille et hjemmekit og gøre det hjemmefra derhjemme, eller du kan besøge vores fysiske butik s7udiostars på Badstuestræde 18F, 1209, København Husk at bestille en tid i butikken eller via hjemmesiden.

Hvor lang tid tager det?
Da produktionen er i Danmark, vil procestiden være ca. op til 3 uger (produkterne produceres hver onsdag og fredag).
Internationale ordrer 3 uger + forsendelse og håndteringstid. 

 

Er grillz permanent?
Nej, vores grillz er custom lavet til dine tænder, men er ikke permanente, de er lavet til at tage af og på, når og hvor du vil.
Kan jeg få grillz, hvis jeg har bøjle?
Du kan ikke få grill, hvis du bærer bøjle, medmindre det er et bøjle bag dine tænder.

Hvor længe holder grillz?
Grillz holder hele livet, hvis det de bliver plejet rigtigt, det er vigtigt at rengøre det inde i din grillz med en blød tandbørste for at undgå bakterier og snavs. Vær opmærksom på at dine tænder kan ændre sig og derfor resultere at dine grillz ikke passer perfekt længere.

Kan jeg drikke, spise og ryge med min grillz?
Det er muligt at drikke med din grillz, men du bør undgå at spise med grillz, da det kan ridse og ødelægge grillz. Det opfordres aldrig af os til at ryge med guld grillz, men hvis du er ryger, anbefaler vi, at du får et guld af højere karat som 18K. Vær opmærksom på at rygning kan ændre farve i metallet, dog kan det poleres tilbage til den originale farve.
 
Kan jeg sove med grillz?
Nej, du skal altid tage din grillz ud, når du sover, som når du spiser.

 

Ødelægger grillz mine tænder?
Grillz ødelægger ikke tænderne, så længe du bærer dem med ansvar.

Hvilket materiale har i?
Vi laver grillz i både i 925 sølv, 8K,14k,18K guld og speciel ordre i hvidguld (længere processtid for hvidguld). Alle vores grillz er solide og derfor ikke belagte.

How do I order?
You can order a home-kit and do it from home, or you can visit our physical store s7udiostars at Badstuestræde 18F, 1209, Copenhagen. Remember to book an appointment in the store or via the website.

How long will it take?
As the production is in Denmark, the process time will be approx. up to 3 weeks (products are produced every Wednesday and Friday). International orders 3 weeks + shipping and handling time.

Is grillz permanent?
No, our grillz are custom made for your teeth, but are not permanent, they are made to take off and on whenever and wherever you want.

Can I get grillz if I have a brace?
You cannot get a grill if you wear a brace unless it is a brace behind your teeth.

How long does grillz last?
Grillz lasts a lifetime, if they are cared for properly, it is important to clean it inside your grillz with a soft toothbrush to avoid bacteria and dirt. Be aware that your teeth can move and might cause your grillz not to fit perfect, if this occur feel free to contact us and we will see if its possible to fix.


Can I drink, eat and smoke with my grillz?
It is possible to drink with your grillz, but you should avoid eating with grillz as it can scratch and ruin the grillz. We never encouraged to smoke with grillz, but if you are a smoker, we recommend that you get a gold of higher carat like 18K. Smoking can cause change in colour in the metal, but can be polished back to the normal.

Can I sleep with grillz?
No, you should always take your grillz out when you sleep, as when you eat. Does grillz ruin my teeth? Grillz does not damage your teeth as long as you wear them responsibly.
What material do you have?
We make grillz  in 925 silver, 8K, 14K, 18K gold and special order in white gold (longer processing time for white gold). All our grillz are solid and therefore not coated/plated.